Mengenal Lebih Dalam Tentang Islam Dan Mazhabnya


Mazhab adalah satu produk hukum spesifik yg didapatkan oleh seorang dengan Ijtihad. Alim-ulama serta cerdas cerdas dalam hadapi beberapa bab, kalau tdk ada nas dari Al-Qur’an atau Hadist, mereka berijtihad buat menentukan hukum dari satu moment spesifik. Dari catatan peristiwa Islam, terdapat banyak diketemukan ulama dengan semasing mazhabnya. Sejumlah salah satunya seperti; Hasan Basri, As-Tsaury Ibnu Abi Laila, Al-Auza’iy, Al-Laitsy, dll. Mereka memiliki mazhab sendiri-sendiri, kendati lalu mereka tidaklah sampai selalu berkembang seperti mazhab yg empat, satu diantaranya dipicu merupakan kurang memperoleh support atau pengikut.

Mengenai mazhab yg empat terus-terusan memperoleh support dari ulama muslimin hingga saat ini. Beratus-ratus kitab udah ditulis serta diatur dari masa ke masa, dirapikan menurut mazhab semasing dari sejumlah imam mazhab itu. Empat Mazhab paling besar Islam ialah:

1. Mazhab Hanafi

Diatur oleh Imam Abu Hanifah, beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah serta wafat di Bagdag pada tahun 150 Hijriyah. Beliau belajar di Kufah, serta disanalah beliau mulai membuat mazhabnya. Menurut sejarah, beliau merupakan wadhi’ pengetahuan fiqh (yg kali pertama membuat ilmi fiqh seperti punyai bentuk yg waktu ini).

2. Mazhab Maliki

Penyusunnya merupakan Malik bin Anas Al-Ashbahi, beliau dilahirkan tahun 93 Hijriyah serta wafat dalam bulan safar tahun 170 Hijriyah. Beliau belajar di Madinah, serta disanalah beliau menulis kitab Al-Muwaththa’, kitab hadis yg populer hingga saat ini. Beliau membuat kitab itu atas rekomendasi Khalifah Manshur sewaktu bersua di waktu haji. Beliau susun mazhab beliau atas empat basic: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma’, serta qias. Cuma basic yg paling akhir beliau pakai dalam beberapa hal yg hanya terbatas sekali sebab beliau pakar hadis.. Tertulis, beliau sempat berkata; “Sebetulnya saya menjadi manusia biasa terkadang benar serta terkadang salah, karena itu lebih baik kamu cek serta kamu selidiki pendapat-pendapatku itu, manakah yg sesuai sama Sunnah, ambil”.

3. Mazhab Syafi’i

Penyusunnya Muhammad bin Idris bin Syafi’i turunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Khuzzah tahun 150 Hijriyah, serta wafat di Mesir tahun 204 Hijriyah. Pada saat berusia 7 tahun, beliau udah telah ingat Al-Quran, sehabis beliau berusia 10 tahun, beliau ingat Al-Muwaththa’ (kitab guru beliau, Imam Malik). Beliau sempat berkata; “Kalau hadis itu resmi, itu mazhabku, serta buanglah perkataanku yg muncul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafi’i yg paling banyak yakni Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramut, Makkah, Pakistan, serta Indonesia.

baca juga tentang doa qunut disini.

4. Mazhab Hanbali

Penyusunnya merupakan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, beliau dilahirkan di Bagdad serta wafat di hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriyah. Beliau belajar sejak kecil di Bagdad, Syam, Hijaz, serta Yaman. Beliau merupakan murid Imam Syafi’i. Imam Syafi’i sempat menyatakan pujiannya pada beliau, ujarnya; “Saya keluar dari Bagdad, tdk saya tinggalkan disana seseorang yg lebih taqwa, lebih wara’, serta lebih alim tidak hanya Ahmad bin Hanbal, yg benar-benar banyak menghapal hadis”.

Murid Hanbali banyak, yg terutama salah satunya Bukhari serta Muslim. Beliau berdasar teguh pada fatwa teman akrab kalau tdk ada nas. Beliau susun mazhab beliau atas 4 basic; nas Quran serta Hadis, fatwa teman akrab, hadis mursal, serta qias. Beliau ada sedikit menggunakan sistem qias, terkecuali cuma bila tdk ada jalain berbeda.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *